SZS Autis logo PNG

PODPORTE NÁŠ PROJEKT 2% Z DANE

Pre prípadných záujemcov ponúkame návod ako podporiť našu školu 2% z dane

SZS Autis kruh 05

Darovaním 2% dane z prímu pre občianske združenie AUTIS priamo finančne podporíte projekt Trenčianskeho autistického centra Pro Autis a Súkromnej ZŠ pre žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami.

Hlavnou činnosťou občianskeho združenia AUTIS je pomáhať deťom s poruchou autistického spektra v Trenčianskom kraji.

SZS Autis kruh 07

Ako správne darovať 2% zaplatenej dane?

Zamestnanec

Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Vyžiadajte si od zamestnávateľa tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane.“ Tlačivo stiahnete TU

Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať dve percentá z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3.32 Eur.
Ako prijímateľa pre 2% uveďte naše občianske združenie AUTIS (Na konci tejto stránky nájdete údaje potrebné pre poukázanie dvoch percent).

Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla na DÚ podľa Vášho bydliska.

FO podávajúca si DP sama

Ako prijímateľa, ktorému chcete poukázať Vaše dve percentá zo zaplatenej dane uveďte naše občianske združenie AUTIS, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3.32 Eur.
Vypočítajte si Vaše dve percentá z dane z príjmov fyzickej osoby, musí byť splnená podmienka minimálne 3.32 Eur pre prijímateľa.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % z dane v prospech jedného prijímateľa. (Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť nájdete na konci tejto stránky.)
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania do 31. marca na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Právnická osoba

Ako prijímateľa uveďte naše občianske združenie AUTIS. Právnické osoby môžu poukázať dve percentá z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8.30 Eur.

Vypočítajte si Vaše dve percentá z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako dve percentá, musí však byť splnená podmienka minimálne 8.30 Eur na jedného prijímateľa. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. (Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť nájdete na konci tejto stránky.) Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Dôležité informácie:

• Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

• Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie dvoch percent (2%) z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre právnické osoby už nepodávate.

• IČO prijímateľa 2% vypisujte do kolóniek vo formulári zľava

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Názov:

AUTIS

Forma:

Občianske združenie

Rok registrácie:

2012

SID:

Nechať prázdne

IČO:

42 274 931

Ulica:

Soblahov 924

Mesto:

Soblahov

PSČ:

913 38