SZS Autis logo PNG

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom

(naša škola se nachádza v areáli ZŠ)
L. Novomeského 11 • 911 08 Trenčín
IČO: 53 243 820 • DIČ: 2121323875

Bankové spojenie: VÚB, as
IBAN: SK20 0200 0000 0043 4511 8758

Riaditeľ školy: Mgr. Lenka Valisková
• telefón: +421 949 560 144
• e-mail: zsautis@gmail.com

FACEBOOK

Informácie o škole nájdete aj na FB

SZS Autis kruh 02