SZS Autis logo PNG

SPOLUPRÁCA S INŠTITÚCIAMI

V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu naša škola od jej vzniku v roku 2015 spolupracuje s nasledujúcimi inštitúciami:

Zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

• Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

• Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a Metodicko-pedagogické centrum.

• Autistické centrum Andreas n.o. Bratislava.

• Občianske združenie Francesco – regionálne autistické centrum, Prešov

SZS Autis kruh 19
SZS Autis kruh 20

Základné a špeciálne školy

• Základná škola Na dolinách 27, Trenčín

• Základná škola pre žiakov s autizmom, spojená škola internátna, Považská Bystrica

• Špeciálna škola s autistickými triedami, Trenčianska Teplá

• ZUŠ Bánovce nad Bebravou

Odborné a špeciálne organizácie

• Odborné ambulancie – logopédia, pedopsychiatria, Trenčín

• Snoezelen miestnosť – Detské mestečko, Trenčín

• Stomatologická ambulancia – Soblahov

• Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR Trenčín

• Hasičský a záchranný zbor SR – Krajské riaditeľstvo Trenčín

• Felinoterapia – Trenčín

• Hipoterapia – Opatovce

• ÚPSVaR – Trenčín

SZS Autis kruh 21