SZS Autis logo PNG

NAŠA ÚČASŤ NA PROJEKTOCH

V rámci činnosti sa naša škola zúčastnila rôznych rozvojových projektov. Predstavujeme Vám tie, ktoré sa podarilo aj zrealizovať.

Nadácia SPP

Názov projektu
Rozvoj, podpora a zveľadenie obcí, miest a regiónu

Cieľ projektu
Obnova detského ihriska a športoviska v areáli Centra pre deti a rodinu v Zlatovciach.

Máj 2020

Nadácia EPH

Názov projektu
Bude dobre 

Cieľ projektu
Zabezpečiť deťom možnosť hrať sa na novom detskom ihrisku a využívať pohybovú miestnosť na rozvíjanie kompetencií dieťaťa s autizmom.

Jún 2020

Nadácia Volkswagen

Názov projektu
GP Budúcnosť aj s autizmom

Cieľ projektu
Zabezpečiť pre žiakov školy podmienky, ktoré by sa približovali inkluzívnemu vyučovaniu:
Technologické zabezpečenie – tablet,
Materiálne zabezpečenie – multifunkčné ihrisko.

Jún 2020

Mesto Trenčín

Dotácia na prácu s mládežou

Názov projektu
Pohybová miestnosť PRALES

Cieľ projektu
Vybudovanie multifunkčnej pohybovej miestnosti PRALES v interiéri školy.

Jún 2020

Názov projektu
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Cieľ projektu
Zabezpečenie asistenta učiteľa pre našu školu na školský rok 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

August 2020

Nadácia ZSE

Názov projektu
Chceme  sa k Vám priblížiť

Cieľ projektu
Zabezpečiť pre žiakov školy inovatívne prostriedky TABLETY, ktoré môžu žiaci využiť aj pri dištančnej forme vzdelávania

November 2020

Mesto Trenčín

Dotácia na aktivity v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania

Názov projektu
Tablety pre žiakov s autizmom

Cieľ projektu
Zabezpečiť aktivizujúce digitálne technológie vo výchovno-vyučovacom procese v interakcii učiteľ-žiak s poruchou autistického spektra.

Jún 2020