SZS Autis logo PNG

TELEVÍZIA V NAŠEJ ŠKOLE

Naša škola sa sa stala súčasťou projektu VNÍMAVÁ ŠKOLA.

Boli sme oslovení ohľadom projektu Vnímavá škola ZŠ Na dolinách v Trenčíne. Cieľom projektu bolo vyhotovenie kompenzačných pomôcok pre žiakov našej školy.

Kompenzačné pomôcky vyrábali žiaci 9. ročníka spolu s pani učiteľkami a 28.6. 2021 ich osobne odovzdali do našej školy. Týmto projektom podporujeme inklúziu a vnímavosť žiakov bežnej školy voči žiakom so špeciálnym výchovno-vzdelávacími potrebami.

V najbližších dňoch si môžete o krásnom projekte vďaka žiakom, učiteľom ZŠ Na dolinách v Trenčíne a firme ADIENT vypočuť v Slovenskom rozhlase, taktiež pozrieť reportáž v Trenčianskom Terajšku a prečítať prostredníctvom TASR.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa s láskou do projektu zapojili a vytvorili spolu krásnych a užitočných 42 kompenzačných pomôcok pre našu školu.

SZS Autis kruh 16