SZS Autis logo PNG

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom

(naša škola sa nachádza v areály ZŠ)
ul. Ladislava Novomeského 11 • 911 08 Trenčín
IČO: 53 243 820  •  DIČ: 2121323875

Bankové spojelnie: VÚB, a.s.
IBAN: SK20 0200 0000 0043 4511 8758

Riaditeľ školy: Mgr. Lenka Valisková
• telefón: +421 949 560 144
• e-mail: riaditel@zsautis.sk

SZS Autis kruh 09