SZS Autis logo PNG

Fotoalbum

25.10. - Svetový deň cestovín 🙂

Aj jabĺčka majú svoj deň - 21.10.

20.10. - Medzinárodný deň stromov

4.10. Svetový deň architektúry - rozhodli sme sa, že si niečo pekné postavíme

Felinoterapia

Pod vedením lektorky Mgr. Dagmar Mega absolvovali kolegyne vzdelávanie, ako pracovať s našimi žiakmi v Snoezelen miestnosti, ktorú máme vytvorenú v priestoroch školy.

OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM a krásne, vlastnoručne vyrobené darčeky od našich detí pre starých rodičov

Deň plný šarkanov

VĎAKA projektu s názvom PODPORA PRE OZ AUTIS Trenčín a Nadačnému fondu "dm drogerie markt" v NADÁCII PONTIS získalo OZ AUTIS grant vo výške
1 500,- eur.
Tento grant je určený na čiastočné financovanie nájmu za priestory Súkromnej ZŠ pre žiakov s autizmom v Trenčíne. ĎAKUJEME

Jeseň v škole

Svetový deň pošty - 09.10.

Svetový deň vajec - 08.10.

Deň hudby s našimi najstaršími

Svetový deň úsmevu - 01.10.

Naši najmenší a Svetový deň srdca

Svetový deň srdca

Svetový deň mlieka v školách a výroba masla

Svetový deň železničiarov - 27.9.

Medzinárodný deň nepočujúcich - 26.9.

Tvorivý september

Medzinárodný deň čokolády

Staráme sa o kvietky

Vitamínový deň v škole

Vďaka projektu NADÁCIE SPP – OPORA vo výške 300,- eur naša škola zakúpila stacionárny bicykel, ktorý slúži na elimináciu stresu, podporuje pohybovú aktivitu a tým zlepšuje výchovno-vyučovací proces žiakov. Ďakujeme.

Hviezdy deťom

Televízia v našej škole

Deň rodiny

Deň matiek

Deň červeného kríža

Vodný svet

Spoznávame rastliny

Športový deň

Hippoterapia