SZS Autis logo PNG

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Správy a rôzne dôležité programy, projekty…

Vzdelávacie programy poskytované školou 2022/2023

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania 2021/2022

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022

ŠKVP 2022-2023

Rozvrh hodín v školskom roku 2022 - 2023

Súhrnná správa zákazky s nízkou hodnotou IVQ2021

Súhrnná správa školy 2021

Vzdelávacie programy poskytované školou 2021-2022

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania 2020-2021

Vzdelávacie programy poskytované školou 2020-2021

Program adaptačného vzdelávania

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 2019-2020

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 2020-2021

Ochrana osobných údajov - GDPR