SZS Autis logo PNG

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Správy a rôzne dôležité programy, projekty…

Súhrnná správa 2023

Príloha 1 - Splnomocnenie ZZ

Príloha 2 - Prihláška dieťaťa 2024-2025

ŠkVP 2023-2024 - s MP

ŠkVP 2023-2024 - bez MP

Školský poriadok 2023-2024

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 2022-2023

Rozvrh hodín 2023-2024

Vzdelávacie programy poskytované školou 2022/2023

Súhrnná správa zákazky s nízkou hodnotou IVQ2021

Program adaptačného vzdelávania