SZS Autis logo PNG

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Správy a rôzne dôležité programy, projekty…

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 2019-2020

Inovovaný školský vzdelávací program - Modrý motýľ

Ochrana osobných údajov - GDPR