SZS Autis logo PNG

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Správy a rôzne dôležité programy, projekty…

Súhrnná správa školy 2021

Zápis 2022/2023 - Prihláška dieťaťa

Zápis 2022/2023 - Súhlas druhého rodiča so zápisom

Zápis 2022/2023 - Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

Súhrnná správa zákazky s nízkou hodnotou IVQ2021

Vzdelávacie programy poskytované školou 2021-2022

Hodnotenie aktualizačného vzdelávania 2020-2021

Vzdelávacie programy poskytované školou 2020-2021

Program adaptačného vzdelávania

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 2019-2020

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 2020-2021

Inovovaný školský vzdelávací program - Modrý motýľ

Ochrana osobných údajov - GDPR