SZS Autis logo PNG

Galéria ŠK 2023/24 - 2.polrok

KONCOROčNÉ FOTOGRAFOVANIE 2023/2024

Krásne prázdniny 🚣‍♀️, veľa slniečka ☀️, super zážitkov a dobrej nálady 🥰prajeme všetkým deťom 👧, rodičom 👨‍👩‍👧 a priateľom našej školy. 🌸💙

 

PROJEKT: ❗RÁD SA HÝBEM - SOM AUTISTA❗

💙Ďakujeme MESTU TRENČÍN za podporu nášho projektu RÁD SA HÝBEM – SOM AUTISTA a dotáciu vo výške 704€ 💰💙. ✅Vďaka podpore nášho projektu sme mohli zakúpiť do pohybovej miestnosti špeciálne gymnastické lopty a zostavu molitanových kociek. ĎAKUJEME 🥰 #mestoTrenčín https://trencin.sk/

 

BALÍČEK POMôCOK NA VÝUČBU ENVIROMENTÁLNEJ VÝCHOVY

❗Vyhrali sme balíček pomôcok na výučbu environmentálnej výchovy od Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie – v spolupráci TSK – TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ https://www.tsk.sk/ ❗ ✅ Ďakujeme pani Kedrovej 😍 za milé privítanie v priestoroch TSK, kde sme si prevzali súbor pomôcok k efektívnejšiemu environmentálnemu vzdelávaniu na našej škole.🌎 ✅ Naši žiaci s radosťou nové pomôcky vyskúšali priamo na vyučovaní.🤗 ĎAKUJEME 💙💙

 

TERAPIE V ŠKOLE: H I P O T E R A P I A 🏇

✅️Je to terapeutický prístup komplexného pôsobenia koňa na človeka. ✅️Patrí medzi najčastejšie využívanú rehabilitačnú metódu animoterapie, ktorá pomáha pri liečení rôznych fyzických, duševných i mentálnych ochoreniach. ✅️Rozvíja osobnosť nielen v oblasti fyzickej, psychickej, emocionálnej a sociálnej, je veľmi vhodná aj práve pre deti s PAS. ✅️V našej škole žiaci navštevujú hipoterapiu pravidelne počas celého školského roka a individuálne aj počas letných prázdnin, pod odborným vedením terapeutky Mgr. Danky Struhárovej a jej tímu. ✅️Táto terapia je u našich žiakov veľmi obľúbená, jazdu na koni si naozaj vychutnávajú, práve vtedy sa aj oni môžu cítiť ako králi a obdivovať prírodu zo sedla na koni. ✅️Pri hipoterapii sa najviac využíva krok koňa, kedy za jednu minútu v kroku pôsobí na človeka 110 pohybových impulzov v troch smeroch, a okrem trojdimenzionálneho rytmického pohybu ovplyvňuje teplo koňa: ➡️uvoľnenie svalov, ➡️prehĺbené dýchanie, ➡️celkové uvoľnenie, ➡️stimuláciou určitých bodov pôsobí kôň na nervovú sústavu, ➡️zlepšuje sa sústredenie, pozornosť atď. ✅️Hipoterapia je nielen samotné jazdenie na koni, ale aj cvičenie, práca zo zeme, hry s koňom a komunikácia s ním. ✅️Kôň sa tak stáva pedagogickým a psychologickým médiom na dosiahnutie pozitívnych zmien v správaní, na zmiernenie alebo odstránenie určitých príznakov duševnej choroby, či mentálneho hendikepu. 🏇👨‍👩‍👦🐎

 

TERAPIE V šKOLE: CANISTERAPIA 🦮

✅ Canisterapia je jednou z foriem animoterapie, využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. ☺️ ✅Kladie dôraz na riešenie psychologických, citových a sociálno-integračných problémov, motivuje k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu prostredníctvom psychiky.💯 ✅Pod vedením canisterapeutky Mgr. Bernadetty Pitoňákovej https://www.facebook.com/bernadetta.pitonakova je terapia realizovaná v jednotlivých triedach, kde vzniká interakcia so žiakmi, terapeutkou a psíkom – Polly, Amira a Anabelle. 🐹🧒 ✅Vďaka tejto terapii si naši žiaci užívajú priateľskú interakciu so psíkom. 🦮💙

 

TERAPIE V ŠKOLE: FELINOTERAPIA 🐈‍⬛🐾🐈

✅ Jednou z terapií, ktoré naša škola poskytuje je felinoterapia – terapia so špeciálnymi terapeutickými mačičkami Leom 🐈a Charliem🐈‍⬛. ✅ Terapia je individuálna, prebieha pod vedením p. Nikoly Augustínovej a vždy ju absolvuje 1 žiak 30 minút. ✅ Počas tejto terapie žiaci spolupracujú s terapeutkou a 2 mačkami. ✅ Felinoterapia má pozitívne účinky na žiakov, pomáhajú pri upokojení dieťaťa, znižujú útočné prejavy u žiakov, rozvíjajú u nich lásku k zvieratám. ✅ Vďaka tejto úžasnej terapii si naši žiaci užívajú chvíle plné relaxu, zábavy a najmä interakciu s Leom 🐈 a Charliem 🐈‍⬛.

 

Rozvojový projekt - ČÍTAME PRE RADOSŤ 📖

✅Naša škola sa úspešne zapojila do projektu MŠVVaŠ SR „Čítame pre radosť“. ✅Cieľom tohto projektu je posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a čítaniu 📖, budovanie čitateľského sebavedomia a zvýšenie čitateľskej gramotnosti našich žiakov 📚. ✅Vďaka finančnej podpore 250€ 💰sme mohli rozšíriť triednu knižnicu v triede AU2. ✅Tešíme sa na veľa poučného a zábavného čítania 📖🤩.

TERAPIE V ŠKOLE: TANEČNO-POHYBOVÁ TERAPIA 💃🏻🕺🏻

Tanečno-pohybovú terapiu vedie diplomovaná terapeutka Petra Scherhaufer. Čo je tanečno-pohybová terapia❓ ✅Je definovaná ako psychoterapeutická metóda, ktorá využíva pohyb ako podporu kognitívnej, emocionálnej, sociálnej a fyzickej integrácie jednotlivca. ✅Tanečno-pohybové terapeutické cvičenia sú jednoduché, zábavné a podporujú sociálnu interakciu. Aké výhody má tanečno-pohybová terapia❓ ✅ Podporuje sebareguláciu, zdravé vyjadrenie emócií, uvoľnenie telesného i duševného napätia, pochopenie vlastného tela. ✅Umožňuje príležitosti pre začlenenie sa. ✅ Pri tanci nemusíme komunikovať verbálne, pretože tanec a hudba sú univerzálnym jazykom. ✅ Zlepšuje motiváciu k pohybu. ✅ Znižuje agresívne prejavy a zlepšuje kontrolu problémového správania. Ako pomáha tanec a pohyb našim žiakom s poruchami autistického spektra❓ ✅Tanečno-pohybová terapia pozitívne ovplyvňuje výzvy, ktoré stoja pred našimi žiakmi: ➡️ komunikačné schopnosti, 🗣️ ➡️ jemná a hrubá motorika,✋🏻🏃🏻‍♂ ➡️ vnímanie tela, rovnováha a priestorová orientácia 🏃🏻‍♂🧭 ➡️sociálne kompetencie, 👥🫂 ➡️fyzické zdravie, 💪 ➡️sebahodnota a sebadôvera, 😎 ➡️ ovládanie úzkosti a zvládnutie stresu, 🌞 ➡️interhemisferická integrácia. 🧠